Steinalaun

[274] Steinalaun; Alaun.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 274.
Lizenz: