Talitron

[304] Talitron; Sophienrauke.


Quelle:
Samuel Hahnemann: Apothekerlexikon. 2. Abt., 2. Teil, Leipzig 1799, S. 304.
Lizenz: