811[171] b.

Adebor du Langerbeen,

Wann ehr wist du weg teen?

Wann de ripen Bęrn

Ünnern Bom gęrn,

Wann de ripen Appel

In de Kist klappern,

Wenn de blauen Plummen

Ünnern Bom brummen.


Elbgegend. Lehrer Kreutzer.

Quelle:
Karl Bartsch: Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg 1–2. Band 2, Wien 1879/80, S. 171.
Lizenz:
Kategorien: