Sebastian Brant

Satire

Das Narrenschiff

Erstdruck: Basel (Bergmann), 1494.

Das Narrenschiff (Ausgabe 1877)

Erstdruck: Basel 1494. Hier nach der Ausgabe hg. v. H.A. Junghans, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., [1877].

Quelle:
Sebastian Brant: Tugent Spyl. Berlin 1968.
Lizenz:
Kategorien: