Minschen.

Cili Cohrs, Seefischerwitfroo (25 Johr)


Harm Saß, Seefischer, ehr Swoger (28 Johr.)


Paulus Külper, Vogt van de Seefischerkaß (70 J.)


Eggert Wulf, Burknecht (60 Johr.)


Franz Hubert, Seefischer (35 Johr.)


Up Finkwarder an een Harwstobend in een Dönß annen Diek. De Dönß hett rechtersiet een Dör no de Slopkommer un inne Mitt een no buten. Inne Mitt un linkersiet sünd Finstern, de dicht tohangt sünd. Up den Disch brinnt een Lamp. De Dönß süht ne olmodsch un ne arm ut.
[85]


Quelle:
Gorch Fock: Sämtliche Werke in fünf Bänden. Hamburg 1925, S. 85-86.
Lizenz:
Kategorien: