[96] μη φυναι, τον απαντα νικα λογον. το δ'επει φανη βηναι κειϑεν, οϑεν περ ηκει, πολυ δευτερον ως ταχισα.

SOPHOKLES.[96]

Quelle:
Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. 6 Bände, Band 3, Stuttgart 1958, S. 96-97.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Hyperion oder der Eremit in Griechenland
Hyperion oder der Eremit in Griechenland
Hyperion oder der Eremit in Griechenland: Tübingen 1797/1799
Hyperion oder der Eremit in Griechenland: Tübingen 1797/1799
Hyperion oder Der Eremit in Griechenland
Hyperion oder Der Eremit in Griechenland (insel taschenbuch)