Glasenapp, Carl Friedrich/.../6. Königsberg

Glasenapp, Carl Friedrich/.../6. Königsberg
Auflösung: 1.600 x 467 Pixel
Kategorien: