Glasenapp, Carl Friedrich/.../6. Königsberg

Glasenapp, Carl Friedrich/.../6. Königsberg
Auflösung: 1.280 x 195 Pixel
Kategorien: