Orangerothes Urschleimwesen (Protomyxa aurantiaca). 140mal vergrößert.

Orangerothes Urschleimwesen (Protomyxa aurantiaca). 140mal vergrößert.
Auflösung: 1.256 x 1.242 Pixel