Fg. 35. K.v. Halyzia.

Fg. 35. K.v. Halyzia.
Auflösung: 373 x 395 Pixel