αἰγειρῑτης

[49] αἰγειρῑτης μύκης, Pilz, auf der Schwarzpappel wachsend, Geopon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: