αἰγειρο-φόρος

[49] αἰγειρο-φόρος, Schwarzpappeln tragend, Max. Tyr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: