αἴγειρος

[49] αἴγειρος, , Schwarzpappel, vgl. λεύκη, u. s. Hom. Il. 4, 482–487; sie heißt μακρά Od. 10, 510, μακεδνή 7, 106, ὑδατοτρεφής 17, 208; von ἀΐσσω, die schnell in die Höhe schießende? vgl. αἴγερος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: