αἰγιαλῑτης

[49] αἰγιαλῑτης, , am Ufer wohnend, Πάν Arch. iun. (X, 10); Πρίηπος Qu. Maec. 7 (VI, 38); Flacc. 4 (VI, 193); dazu fem.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 49.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: