αἰγι-νόμος

[50] αἰγι-νόμος, , dasselbe, Leon. AI. 12 (VI, 221); ὡ' γινόμοι Leon. (IX, 744); aber αἰγί-νομος, βοτάνη, von Ziegen gefressen, Scaev. (IX, 721).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 50.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: