αἰθερ-εμ-βατεῖν

[53] αἰθερ-εμ-βατεῖν νοὖν διδάσκει, Ep. ad. 546 (Plan. 328), im Aether wandeln.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 53.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: