αἴθε

[53] αἴθε, dor. u. ep. = εἴϑε, Hom. αἴϑ' ὄφελον (ὄφελες, ὤφελλες, ὤφελλ', ὠφέλετ') c. inf. Iliad. 1, 415. 3, 40. 14, 84. 24, 253 Od. 13, 204. 18, 401; αἴϑε c. optat. Iliad. 4, 178. 16, 722. 22, 41 Od. 7, 331. 14, 440. 15, 341. 17, 494. 18, 202. 20, 61.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 53.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: