αἰθρία

[54] αἰθρία, , = αἴϑρη, heiterer Himmel (nach Arist. mund. 4 ἀὴρ ἀνέφελος καὶ ἀνόμιχλος), Her. 2, 68, der 7, 37 ὶπινεφέλων ὄντων entgegensetzt, und 8, 188 νηνεμίῃ damit verb.; ἐξ αἰϑρίας ἀστραπαί Xen. Hell. 7, l. 31 [vgl. αἰϑρίας ὕειν Ar. Nub. 371, wo , wie ἐξ αἰϑ ρίας αστράπτειν Cratin. bei Ael. H. A. 12, 10, vgl Sol. 4, 22]; ὑπὸ αἰϑρίας, unter freiem Himmel, Xcn. An. 4. 4, 14, mit dem Nebenbegriff der Kälte; den Plur. hat Plut. Sert. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 54.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: