αἰθριάζω

[54] αἰθριάζω, aufklären, ἀέρα im Ggstz von ἐπινεφῆ ποιεῖν Arist. Probl. 26, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 54.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: