αἰολο-πτέρυγες

[58] αἰολο-πτέρυγες χεῖρες, Telest. bei Ath. XIV, 617 b, mit der v. l. ἀελλοπτ., schnell beschwingt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 58.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: