αἰολό-πωλος

[58] αἰολό-πωλος, rossetummelnd, Hom. einmal, Il. 3, 185 Φρύγας, ἀνέρας αἰολοπώλους; Kastor Theocrit. 22, 34; Buttmann Lexil. 2, 73 ff.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 58.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: