αἴητον

[52] αἴητον, Hom. Il. 18, 410 vom Hephästos ἀπ' ἀκμοϑέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη (ἅπαξεἰρημ.), = τέρας μέγα, scheint entstanden zu sein aus ἀγητόν (ἄγαμαι), vgl. Buttmann Lexil. 1, 233.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 52.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: