αἶθρος

[54] αἶθρος, , eigentl. mascul. Nebenform von αἴϑρη, wie χώρα u. χῶρος, Hom. einmal, Od. 14, 318 von einem Schiffbrüchigen, αἴϑρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον, durch Kälte, ψυχρότητι; v. l. λύϑρῳ; Aristarch, Zenodot u. Aristophanes Byz. lasen αἴϑρῳ; f. Scholl. (Didym. Ariston.) u. Apoll. Lex. Hom. 16, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 54.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: