δολιχο-δρομέω

[654] δολιχο-δρομέω, den Dolichos laufen, Aesch. 3, 91; στάδιον Poll. 3, 146.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 654.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: