δολιχό-δειρος

[654] δολιχό-δειρος, langhalsig; Aesop. 144; p. δουλιχόδειρος, Homer zweimal, Iliad. 2, 460. 15, 692 χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 654.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: