δορυ-φορία

[660] δορυ-φορία, , dasselbe; Xen. Cyr. 2, 2, 10; von den Sternen, Plut. plac. phil. 2, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: