δορυ-φορικός

[660] δορυ-φορικός, ή, όν, zur Leibwache gehörig; οἴκησις Plat. Tim. 70 b, u. Sp.; τὸ δ., die Leibwache, Luc. Gall. 24; Dio O. 42, 52, öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 660.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: