δορός

[658] δορός, ὁ (δέρω), lederner Schlauch, poet. = pros. ϑύλακος, Apoll. Lex. Homer. p. 59, 31. Bei[658] Homer δορός zweimal, Odyss. 2, 354. 380 ἐν δέ μοι (οἱ) ἄλφιτα χεῠον (χεῦεν) ἐυ ρραφέεσσι δοροῖσιν, vgl. Apoll. l. c. u. Scholl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 658-659.
Lizenz:
Faksimiles:
658 | 659
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika