δόρος

[658] (δόρος, τό, wovon der plur.) δόρη, τά, = δόρατα; Eur. Rhes. 254; Theopomp. com. bei Poll. 7, 158; σὺν δόρει las Choerob. in Ar. Pax 354 für σὺν δορί, B. A. 1364.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 658.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika