δουρατό-γλυφος

[663] δουρατό-γλυφος, aus Holz geschnitzt, στέγη Lycophr. 361.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 663.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: