δούρειος

[663] δούρειος, = δουράτεος; ἵππος Eur. Tr. 14; von demselben troischen Pferde Ath. XIV, 610 c; vgl. Plat. Theaet. 184 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 663.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: