δρακοντο-έθειρα

[664] δρακοντο-έθειρα, die schlangenhaarige Gorgo, Orph. Lith. 536.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 664.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: