δρακοντο-ειδής

[664] δρακοντο-ειδής, ές, drachen-, schlangenartig, Sp. – Adv., δρακοντοειδῶς καὶ σκολιῶς ῥεῖν, von Schlangenwindungen eines Flusses, Strab. IX, 424.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 664.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: