δροσο-βολέω

[668] δροσο-βολέω, (Thau werfen) thauen, von der Luft, Plut Symp. 3, 10, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 668.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: