δροσο-βόλος

[668] δροσο-βόλος, Thau werfend, gebend, thauend, ἀήρ, Theophr.; πανσέληνοι, Plut. Qu. nat. 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 668.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: