δρᾱματο υργία

[665] δρᾱματο υργία, ἡ, = δραματοποιΐα; Luc. salt. 68 u. Sp.; auch übertr., τοῦ βίου, Sopat. bei Stob. Floril. 46, 52.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 665.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: