δρᾱματο υργός

[665] δρᾱματο υργός, = δραματοποιός, Sp.; übh. Erfinder, Urheber, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 665.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: