δρᾱπέτις

[665] δρᾱπέτις, ιδος, ἡ, fem. zu δραπέτης; Mel. 55 (XII, 80); αἱ δραπέτιδες, Titel einer Komödie des Kratinus, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 665.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika