δυάω

[671] δυάω (δύη), in's Unglück dringen, unglücklich machen, Homer einmal, Odyss. 20, 195 ϑεοὶ δυόωσι ἀνϑρώπους, vgl. Scholl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 671.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: