δυερός

[671] δυερός, unglücklich, elend, VLL. u. Sp.; Lesart des Kallistratus statt διερός Odyss. 6, 201, s. Scholl. und vgl. διερός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 671.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: