δυς-αντί-βλεπτος

[676] δυς-αντί-βλεπτος, den man (aus Furcht) nicht ansehen kann; neben φοβερός Plut. Marcell. 23, u. a. Sp.; auch = mit dem man sich schwer vergleichen kann.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 676.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: