δυς-ημερέω

[680] δυς-ημερέω, einen unglücklichen Tag haben, unglücklich sein, Pherecrat. bei B. A. 89 u. Sp., wie Dion. Hal. 1, 57, κατὰ τὰς μάχας, Ggstz εὐημερέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 680.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: