δυς-ήλιος

[680] δυς-ήλιος, 1) schlecht besonnt, dunkel; κνέφας Aesch. Eum. 374; vgl. Eur. Rhes. 247; neben σύσκιος γῆ καὶ ὑλώδης Plut. Mar. 11; vgl. Luc. Abd. 27. – 2) ϑέρος, sehr sonnig, zu heiß, B. A. 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 680.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: