δυς-ήλατος

[680] δυς-ήλατος, schwierig zum Fahren od. Reiten, χωρία Poll. 1, 186.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 680.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: