δυς-κοίλιος

[682] δυς-κοίλιος, einen harten Leib machend, unverdaulich, doch von δύςπεπτος verschieden, Ggstz εὐκοίλιος, Plut. de san. tuend. 408 ff.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 682.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: