δυς-κοινώνητος

[682] δυς-κοινώνητος, zum Umgang untauglich; καὶ ἀγρία ψυχή Plat. Rep. VI, 486 b, u. Sp., wie Plut. Demetr. 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 682.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: