δυς-κολό-καμπτος

[683] δυς-κολό-καμπτος, καμπή Ar. Nubb. 958, schwer sich beugend, wendend, von Sangkünsteleien.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 683.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika