δυς-κολό-κοιτος

[683] δυς-κολό-κοιτος, μέριμνα Ar. Nubb. 419, hart bettend, d. i. unruhigen Schlaf bereitend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 683.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika