δυς-ξύμ-βλητος

[685] δυς-ξύμ-βλητος, 1) schwer zu vereinigen, Artemid. 4, 56. – 2) schwer zu errathen, unverständlich; τέρα-τα Dio Cass. 56, 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 685.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: