δυς-ξύμ-βολος

[685] δυς-ξύμ-βολος, 1) mit dem schwer zu verkehren ist, Plat. Rep. VI, 486 d Xen. Mem. 2, 6, 3 u. Sp. – 2) = vorigem 2), VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 685.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: